۱۳۹۶//
آزمون
۱/۵
درست یا غلط. کودک شما باید بر اساس یک زمان‌بندی مشخص تغذیه کند.
پاسخ شما اشتباه است!
اجازه دهید که فرزندتان با بروز نشانه های گرسنگی و سیری خود شما را در مورد شروع و پایان تغذیه اش راهنمایی کند. تغذیه کودک با این روش به جای متکی بودن به زمان‌بندی خاص، به حفظ اشتهای غریزی او کمک می‌کند.
پاسخ شما درست است!
اجازه دهید که فرزندتان با بروز نشانه‌های گرسنگی و سیری خود شما را در مورد شروع و پایان تغذیه اش راهنمایی کند. تغذیه کودک با این روش به جای متکی بودن به زمان‌بندی خاص، به حفظ اشتهای غریزی او کمک می‌کند.
آزمون
 

به شما تبریک می‌گوییم. شما توانستید آزمون هوش شیردهی را تکمیل کنید.

نمره شما چطور بود؟ آیا تغذیه کننده مسئولیت پذیری هستید یا سطح متوسطی دارید؟ اگر به همه سوالات پاسخ درستی دادید، همین روند را ادامه بدهید. اگر تعدادی از سوالات را به غلط پاسخ دادید، نگران نباشید. مواردی که باید در تغذیه کودک خود اصلاح کنید را یادداشت نمایید، تا به کودک خود برای تغذیه‌ای سالم‌تر کمک کنید.