۱۳۹۵//
آزمون
۱/۷
درست یا غلط؟ شیر مادر حاوی مقادیر زیادی آهن است، پس کودک باید مقدار زیادی شیر مادر دریافت کند.
متاسفم، این موضوع درست نیست!
تحقیقات نشان داده‌است مقدار دریافتی آهن روزانه بسیاری از کودکان ۱۲-۶ ماهه کافی نیست. آهن باعث تکامل سالم مغز می‌شود و به گلبول‌های قرمز خون کمک می‌کند تا به سراسر بدن اکسیژن‌رسانی کنند. در اواسط یک سالگی، ذخایر طبیعی آهن که کودک با آن متولد می‌شود کم‌کم به انتها می‌رسد. به همین دلیل در این مقطع، کودکان شیرخوار آهن و روی موردنیاز خود را از غذاها دریافت می‌کنند که در غلات غنی شده با آهن و گوشت پوره شده موجود است.
آفرین!
این موضوع درست نیست – تحقیقات نشان داده‌است مقدار دریافتی آهن روزانه بسیاری از کودکان ۱۲-۶ ماهه کافی نیست. آهن باعث تکامل سالم مغز می‌شود و به گلبول‌های قرمز خون کمک می‌کند تا به سراسر بدن اکسیژن‌رسانی کنند. در اواسط یک سالگی، ذخایر طبیعی آهن که کودک با آن متولد می‌شود کم‌کم به انتها می‌رسد. به همین دلیل در این مقطع، کودکان شیرخوار آهن و روی موردنیاز خود را از غذاها دریافت می‌کنند که در غلات غنی شده با آهن و گوشت پوره شده موجود است.
آزمون
 

 

بابت پاسخگویی به این آزمون متشکریم