۱۳۹۶//
آزمون
۱/۵
آیا دیروز ده واحد غلات خورده‌اید؟ (برای مثال ۱ واحد= ۱ برش از نان با غلات کامل، ۱/۳ پیمانه برنج پخته شده، یا ۳/۴ پیمانه غلات آماده خوردن بدون شکر)
آزمون
 

به شما تبریک می‌گوییم، شما توانستید این آزمون را به پایان برسانید و اکنون اطلاعات بیشتری در مورد تعداد واحدهایی که باید از هر گروه غذایی مصرف کنید، دارید و البته علت این موضوع را نیز می‌دانید. به چه تعداد از سوالات پاسخ بله داده‌اید؟

 

۵

بسیار عالی. این روند را هر روز ادامه دهید تا به بدنتان مواد مغذی که برای سالم ماندن به آن نیاز دارد را برسانید و شیری که به فرزندتان می‌دهید سرشار از مواد مغذی باشد.

 

۳ تا ۴

شما می‌توانید بهتر شوید! شما از برخی از گروه‌های غذایی به میزان توصیه شده مصرف می‌کنید ولی از بعضی گروه‌های غذایی غافل می‌شوید. یادداشت کنید کدام قسمت را باید بهبود ببخشید و غذاهای بیشتری از آن گروه غذایی را در برنامه خود قرار دهید.

 

۰ تا ۲

متاسفم! برنامه غذایی شما متعادل یا سرشار از مواد مغذی نیست، زیرا از این پنج گروه غذایی به مقدار کافی مصرف نمی‌کنید. یادداشت کنید کدام قسمت را باید بهبود ببخشید و غذاهای بیشتری از آن گروه غذایی را در برنامه خود قرار دهید. بدن شما برای سالم ماندن و تولید شیر مغذی برای فرزندتان به این مواد غذایی نیاز دارد.