۱۳۹۵//
آزمون
۱/۳
الگوهای رفتاری و تغذیه‌ای کودک بهترین سرنخ برای مادران هستند.
درست است!
نشانه‌های گرسنگی و سیری کودکتان را زیر نظر داشته باشید. اگر نوزاد دست از شیر خوردن کشید، می‌توانید فرض کنید که سیر شده است!
متاسفانه، این نکته درست بود!
درحقیقت خود کودک بهترین شاخص برای بیان این مساله است که چه زمانی گرسنه و چه زمانی کاملاً سیر است.
آزمون
 

از شما بابت پاسخ به سوالات متشکریم!

خوب است بدانید
اگر کودک نوک سینه شما را پس می‌زند و یا سرش را به طرف دیگر برمی‌گرداند، یعنی سیر شده و به اندازه کافی شیر خورده است.

اگر در حین شیردهی صدای بلعیدن شیر توسط کودکتان را شنیدید نشان دهنده این است که به اندازه کافی شیر خورده است.