از ۶ تا ۱۲ ماهگی

اولین تجربه‌های مستقل شدن

پس از پایان ۶ ماهگی شروع غذای کمکی جامد دسته ای از مواد مغذی را به فرزندتان می‌رساند و در عین حال ماهیچه‌های کوچک او را برای جویدن و حتی حرف زدن آماده می‌کنند.

جستجو

هنوز محتوای مورد نظر خود را نیافته‌اید؟

موتور جستجوی هوشمند سوالات را امتحان کنید. این موتور جستجو در همه حالات پیشنهادهایی برای شما دارد.