بارداری

طعم آینده

غذاهایی که در دوره بارداری می‌خورید بر عادت غذایی کودک شما در آینده تأثیرگذار هستند. ۱۰۰۰ روز اول زندگی كه پس از تشكيل نطفه آغاز می‌شود نقش مهمی در تكامل كودك دارد. می‌توانید در خانه و به‌راحتی یاد بگیرید که چگونه عادت غذایی آینده فرزند خود را به درستی پایه‌ریزی کنید.

همه نیازهای فرزندتان در یک منو

۳۴ نتیجه

این فیلترها جستجوی مطالب را تسهیل می‌کنند

جستجو

هنوز محتوای مورد نظر خود را نیافته‌اید؟

موتور جستجوی هوشمند سوالات را امتحان کنید. این موتور جستجو در همه حالات پیشنهادهایی برای شما دارد.