از ۶ تا ۱۲ ماهگی

اولین تجربه‌های مستقل شدن

پس از پایان ۶ ماهگی شروع غذای کمکی جامد دسته ای از مواد مغذی را به فرزندتان می‌رساند و در عین حال ماهیچه‌های کوچک او را برای جویدن و حتی حرف زدن آماده می‌کنند.

همه نیازهای فرزندتان در یک منو

۱۵ نتیجه

این فیلترها جستجوی مطالب را تسهیل می‌کنند

جستجو

هنوز محتوای مورد نظر خود را نیافته‌اید؟

موتور جستجوی هوشمند سوالات را امتحان کنید. این موتور جستجو در همه حالات پیشنهادهایی برای شما دارد.