تغذیه کودک با ترکیبی از شیردادن با پستان و بطری

ممکن است عادت کردن به تغذیه با ترکیبی از شیردادن با پستان و بطری هم برای شما و هم برای کودک زمان ببرد. در این مطلب با نکاتی آشنا خواهید شد که این کار را برای شما راحت‌تر خواهد کرد.

عقب
  • قبل از شروع تغذیه ترکیبی مدتی صبر کنید تا بر اثر تغذیه انحصاری کودک از پستان مادر، تولید شیر در بدن مادر به حد ایده آل خود برسد.
  • توجه داشته باشید که شروع زودهنگام شیر دادن با بطری باعث می‌شود کودک به پستانک بطری عادت کند و نتواند نوک سینه مادر را به خوبی به دهان بگیرد.
  • استفاده از شیر خشک برای تغذیه کودک می‌تواند باعث کمتر شدن تولید شیر در بدن مادر شود.
  • در ابتدا با یک بطری در روز شیر دادن با بطری را آغاز کنید. اطمینان حاصل کنید که کودک برای اولین بار که قرار است شیر دادن با بطری را آغاز کنید خیلی گرسنه نباشد تا بتواند با آرامش از بطری شیر بخورد.
  • سعی کنید بک برنامه‌ریزی برای شیر دادن با بطری یا با پستان در ساعات مشخص برای روزهای مختلف داشته باشید و از آن پیوری کنید. البته این پیروی به معنی رعایت دقیق ساعات نیست؛ چرا که باید برای غذا دادن به نشانه‌های گرسنگی و سیری کودک توجه کنید.
  • اگر قصد دارید سر کار خود بازگردید باید چند هفته قبل از بزگشت سر کار تغذیه ترکیبی را شروع کنید.
  • اگر طبق توصیه پزشک از شیر خشک استفاده می‌کنید، هر وعده غذایی را دقیقا زمانی که قرار است به کودک بدهید اماده کنید. برای آماده کردن و همچنین نگهداری شیر خشک حتما از دستورالعمل تولیدکننده پیروی کنید.
  • به دلیل مسائل بهداشتی، باقیمانده شیر و یا شیر خشک بطری را سریعا دور بریزید. اگر فرزندتان با بطری مشکل دارد، پستانک٬های متفاوت را متحان کنید تا بهترین گزینه را بیابید.
     
جستجو

هنوز محتوای مورد نظر خود را نیافته‌اید؟

موتور جستجوی هوشمند سوالات را امتحان کنید. این موتور جستجو در همه حالات پیشنهادهایی برای شما دارد.